REGULAMIN

REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH – 100 MILES OF BESKID WYSPOWY 2020 (aktualizacja 10.05.2020 – limit uczestników biegów)

1. ORGANIZATOR

Organizatorem biegów górskich 100 MILES OF BESKID WYSPOWY jest fundacja:

FUNDACJA „MAŁOPOLSKA BIEGA”

ul. Komandosów 12/13

30-334 Kraków

NIP 6762559849

KRS 000764553

REGON 382240981

2. CEL IMPREZY

– popularyzacja i promocja biegów górskich w Beskidzie Wyspowym

– popularyzacja i promocja biegania jako aktywnego spędzania czasu

– popularyzacja i promocja regionu BESKID WYSPOWY

– promocja regionu Małopolska

– popularyzacja turystyki górskiej

3. DATA I MIEJSCE

Biegi odbędą się w terminie 22-23.08.2020

– start biegu na dystansie 100 mil – 22.08.2020 godz.7:00 – limit trasy 40 godzin

– start biegu na dystansie 40 mil – 22.08.2020 godz 7:00 – limit trasy 13 godzin

– start biegu na dystansie 60 mil – 22.08.2020 godz: 17:00 – limit trasy 18 godzin-  nocna 60-tka

– start biegu na dystansie 10 mil – 23.08.2020 godz 10:00- limit trasy 4 godziny

Start i meta zawodów budynek LKS Zalesianka Zalesie

Program zawodów:

Godziny działania biura zawodów

21.08.2020:

16:00 – 20:00 rejestracja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego

22.08.2020 :

– 6:00 – 6:40 – rejestracja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego (6:40 – zamknięcie biura zawodów!!!)

– 13:00 – 16:30 – rejestracja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego dla tras 60 mil i 10 mil

23.08..2020

– 08:00 – 9:30 – rejestracja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego – dla trasy 10 mil

Uczestnik podczas rejestracji w biurze zawodów odbiera pakiet indywidualnie za siebie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

23.08.2020 – godz. 19:00 – dekoracja wszystkich dystansów

4. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGACH

W biegach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (które do dnia 22.08.2020 będą miały ukończone 18 lat) i wypełnią formularz kontaktowy, oraz opłaca kwotę opłaty startowej do 14 dni od momentu zapisów ( po tym terminie, osoby, które nie opłaciły będą usuwane z listy startowej).

Uczestnik biorąc udział w zawodach akceptuje regulamin oraz zawarte w nim zasady.

Uczestnik jest świadomy i dobrowolnie podejmuje decyzję o biegu, który jest biegiem wymagającym. Uczestnik zdaje sobie sprawę z trudności biegu, oraz zdaje sobie sprawę z trudnych warunków i sytuacji jakie mogą nastąpić podczas tak długich biegów ( kryzysy, zmiany pogody, pogubienia).

Uczestnik potwierdza, że jego przygotowanie i stan zdrowia pozwalają na wzięcie udziału w biegu.

Każdy uczestnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji sprawdzane będzie wyposażenie obowiązkowe.

Aby wziąć udział w biegach ultra – czyli biegach na dystansie 100 mil, 60 mil i 40 mil – trzeba mieć już doświadczenie w biegach górskich, i dla każdego z tych dystansów obowiązują biegi kwalifikacyjne ( ukończone biegi w limicie czasowym w terminie od 01.01.2018 do dnia zapisania się na bieg)

– 100 mil – minimum: ukończone 2 biegi górskie na dystansie 100 km

– 60 mil – minimum: ukończone 2 bieg górski na dystansie 60-50 km

– 40 mil – minimum ukończone 2 biegi górskie na dystansie 25-30 km

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z imprezy lub dnf, osoby, której stan zdrowia według organizatora jest wątpliwy i dalszy bieg mógłby przynieść szkody zawodnikowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w imprezie.

Limit zawodników:

– trasa 100 mil – 50 osób

– trasa 60 mil – 50 osób

– trasa 40 mil – 50 osób

– trasa 10 mil – 50 osób

Aby zostać sklasyfikowanym w biegu należy zakończyć bieg w limicie czasowym. Osoby, które zostały puszczone z ostatnich punktów kontrolnych trasy, ale nie zmieściły się w limicie czasu – nie będą uwzględnione w wynikach i będą oznaczone jako DNF .

Każdy z zawodników porusza się po trasie wyznaczonej przez organizatora – wszelki skracanie trasy i brak obecności na punktach są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Każdy z zawodników porusza się o własnych siłach.

ŚMIECENIE NA TRASIE JEST NIEDOPUSZCZALNE I RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ!!!!!!

Jakiekolwiek niedopuszczalne słownictwo skierowane do wolontariuszy, kłótnie z nimi będą zgłoszone do organizatora i mogą grozić dyskwalifikacją i brakiem możliwości startu w innych naszych biegach. Wolontariuszy szanujemy!!!

Każdy z zawodników jest zobowiązany do pomocy drugiemu zawodnikowi, jeżeli jest on w niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia i życia.

Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich tylko i wyłącznie na punktach kontrolnych/ żywieniowych.

Pomoc osób trzecich poza punktami kontrolnymi/żywieniowymi grozi dyskwalifikacją zawodnika.

Jeżeli zawodnik nie jest w stanie kontynuować biegu zgłasza to albo na punkcie kontrolnym , albo telefonicznie organizatorowi. Jeżeli zawodnik nie zgłosi zejścia z trasy i z tego powodu zostanie wszczęta akcja poszukiwawcza/ratunkowa– zawodnik zostanie obciążony kosztami akcji.

Limity czasowe na trasie (limity wstępne – zostaną one doprecyzowane do końca roku 2018)

Ciepły posiłek dla zawodników będzie na punktach w Łukowicy, Zalesiu, Jurkowie.

Punkt Kontrolny/żywieniowy100 mil60 mil40 mil10 mil
Góra Zyndrama

(woda, izo, przekąski słodkie i słone, banany)

5 hX5 hX
Łukowica8 hX8hX
Siekierczyna

(woda, izo, przekąski słodkie i słone, banany)

11 hX11 hX
Zalesie14 hX14 hX
Łopień (stokówka) (woda, izo, przekąski słodkie i słone, banany)18 h3 hXX
Jurków (możliwa zmiana)

(woda, izo, przekąski słodkie i słone + ciepły posiłek, herbata, kawa)

21 h5 hXX
Łętowe

(woda, izo, przekąski słodkie i słone, banany)

26 h8 hXX
Jurków (możliwa zmiana)

(woda, izo, przekąski słodkie i słone + ciepły posiłek, herbata, kawa)

33 h13 hXX
Zalesie/meta

(woda, izo, przekąski słodkie i słone + ciepły posiłek, herbata, kawa)

40 h18 h14 h4 h

Przepaki dla zawodników trasy 100 mil i 60 mil

– Zalesie (dla trasy 100 mil), przepak II będzie najprawdopodobniej w okolicach Jurkowa lub Mszany Dolnej (szczegóły będą podane do końca lipca 2020.)

Informacje potwierdzajace punkty kontrolno-żywieniowe zostaną podane nie później niż 2 tygodnie przed startem biegów.

5. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Wyposażenie obowiązkowe – będzie sprawdzane na trasie lub/i na mecie.

Zawodnik musi posiadać obowiązkowe wyposażenie podczas całego biegu ( z wyjątkiem dodatkowych baterii do punktu w Zalesiu dla trasy 100 mil)

Brak wyposażenia obowiązkowego może skutkować dyskwalifikacją.

Sprzęt10 miles40 miles60 miles100 miles
Numer startowy przypięty na przodzie lub do plecakaOOOO
Właczony i naładowany telefon ( z aktywnym numerem udostępnionym organizatorowi)OOOO
Wgrany track trasą biegu ( na telefonie lub zegarku)PPOO
Power bankXXOO
Czołówka +dodatkowe baterie (dodatkowe baterie mogą być dopiero od punktu kontrolnego w Zalesiu dla dystansu 100 mil )XOOO
Numer do organizatoraOOOO
Rękawiczki
XPPP
Kurtka wiatrówkaPOOO
BandankaPOOO
GwizdekOOOO
Folia nrcOOOO
Bandaż elastyczny +gaza+ plastryPOOO
Bukłak lub bidony o pojemności minimum 1,5 LPOOO
Plecak lub pas biodrowyPOOO
Własny kubek wielokrotnego użytku ( na trasach nie będzie kubków plastikowych jednorazowych)OOOO
Zapas żywności po wyjściu z punktu kontrolnego (żele lub batony)PPOO
Gotówka w wysokości 50 złPPPP

O – obowiązkowo

P – proponowane

X – niepotrzebne

Zawodnik powinien posiadać odzież i obuwie dopasowane do biegów górskich przy panującej podczas biegu pogody.

6. TABELA OPŁAT

dystansdo 31.08.201901.09-31.12.201901.01-31.07.2020
100 mil280 pln / 65 eur310 pln / 72 eur340 pln / 79 eur
60 mil200 pln / 46,5 eur230pln / 53,50 eur250pln / 58 eur
40 mil150 pln / 35 eur180 pln / 42 eur200 pln / 46,5 eur
10 mil70 pln / 16,30 eur90 pln / 21 eur110 pln / 25,60 eur

Dane do przelewu

FUNDACJA „MAŁOPOLSKA BIEGA”

ul. Komandosów 12/13

30-334 Kraków

Numer konta dla przelewów w PLN:

PL 73 1140 2004 0000 3802 7854 6379

Numer konta dla przelewów w Euro:

PL 62 1140 2004 0000 3512 0819 9574

Rachunki będą wystawione do 7 dni od daty wpłaty tylko i wyłącznie jeżeli w momencie wpłaty otrzymamy maila z informacją dotyczącą prośby wystawienia faktury.

W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.12.2019r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego. Po terminie 01.01.2020r. organizator nie zwraca opłat startowych.

Organizator nie zwraca opłaty startowej:

– osobom, które nie pojawiły się na starcie biegu a opłaciły go

– zawodnikom, którzy nie ukończyli biegu

– zdyskwalifikowanym zawodnikom

– organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku

7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

– start w biegu

–  pomiar czasu

– numer startowy z profilem trasy i telefonami alarmowymi, agrafkami

– mapy trasy w pliku gpx

– oznakowanie trasy w postaci wstążek i znaków farbami na ziemi

– jedzenie i napoje na punktach odżywczych na punktach

– ciepły posiłek na mecie

– zabezpieczenie medyczne

–  obsługa techniczna na trasie

– transport z określonych punktów do mety w przypadkach, gdy zawodnik nie jest w stanie ukończyć biegu (transport z punktów kontrolnych i żywieniowych: Łukowica, Jurków), z pozostałych punktów, jeżeli nie zachodzi obawa o bezpieczeństwo zdrowia lub życia zawodnika, zawodnik rezygnując z biegu musi sam sobie zapewnić transport na metę we własnym zakresie)

– worek na depozyt – depozyt w biurze zawodów

– worek na przepak (dla dystansu 100 mil i 60 mil)

– gadżet z logiem biegu – dla biegaczy wszystkich dystansów (informacja o tym zostanie podana na stronie Facebookowej biegu, oraz w aktualnościach na stronie www.100milesofbeskidwyspowy.com).

Dla opłaconych (do dnia 31.05.2020) biegaczy dystansów 40, 60 i 100 mil w pakietach startowych znajdować się będzie koszulka techniczna SPORT HG, po tym terminie w pakiecie będzie koszulka bawełniana (bawełna 170gr). Koszulka bawełniana będzie również w pakiecie na 10 mil.

– medal pamiątkowy dla zawodników, którzy ukończyli bieg

– puchary dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn z każdej trasy

– nagrody dla biegaczy podczas podsumowania biegu (quizy, konkursy) – w zależności od hojności sponsorów i partnerów.

8. TRASA

Dokładna mapa i profil oraz opis tras znajdują się w zakładce „TRASA” na stronie biegu.

Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich (przynależnych do danego dystansu) punktach kontrolnych. Na punktach kontrolnych będą specjalnie oznakowani sędziowie.

Trasa będzie częściowo będzie prowadziła drogą asfaltową publiczną, dlatego uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego-  prawo o ruchu drogowym rozdział 2 art 11-14 (dokładne objaśnienie pod koniec regulaminu).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub skrócenia trasy w przypadku złych warunków pogodowych zagrażających zawodnikom, lub w przypadku uszkodzeń tras po których zostały poprowadzone biegi wcześniej. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania biegu, w przypadku pojawienia się zdażeń force majeure (takich jak klęski żywiołowe, pożary, powodzie i inne), na które nie będzie miał możliwość, bądź, gdy będzie odgórny nakaz władz dotyczący zakazów organizacji imprez tego typu.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na punktach lub w biurze zawodów.

Organizator nie zajmuje się organizacją transportu do biura zawodów oraz nie zapewnia i nie organizuje noclegów – kwestie te należą do zawodników.

Organizator zapewnia miejsce na odpoczynek w czasie biegu (punkt Zalesie) i tuz po biegu do momentu zamknięcia bazy zawodów.

Każdy z uczestników biegu porusza się zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego- Prawo o ruchu drogowym rozdział 2, art 11-14

Art. 11. 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Art. 12. 1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:

1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:

a) pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,

b) ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;

2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;

3) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

7. Zabrania się:

1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;

2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności;

3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Art. 14. Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.